Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα Άρθρο 371 “...επαγγέλματα που λόγω της ιδιότητάς τους κάποιοι (οι πελάτες) εμπιστεύονται ιδιωτικά απόρρητα... τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης εάν φανερώσουν αυτά τα απόρρητα”. Τέτοια, επαγγέλματα όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές κτλ. πρέπει να προσέχουν τα έγγραφα που περιέχουν ιδιωτικές πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες τους και να μπορούν να αποδείξουν ότι το κάνουν αυτό.

 

PDF

Κατάταξη ώς προς
Αποτελέσματα 1 - 8 από 8

Καταστροφείς εγγράφων

HSM Securio P 44i 3.9 mm

οίκος HSM GmbH + Co. KG, Γερμανίας

HSM Securio P 36i 3.9 mm

οίκος HSM GmbH + Co. KG, Γερμανίας

HSM Securio B34 3.9 mm

οίκος HSM GmbH + Co. KG, Γερμανίας

HSM Securio B32 3.9 mm

οίκος HSM GmbH + Co. KG, Γερμανίας

HSM Securio B26 3.9 mm

οίκος HSM GmbH + Co. KG, Γερμανίας

HSM Securio B24 3.9 mm

οίκος HSM GmbH + Co. KG, Γερμανίας