Μηχανή καταμέτρησης και διαλογής κερμάτων τύπου Buic CS-850

Print
του Οίκου Buic VIP Srl, Ιταλίας
Description
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ BUIC CS 850
 
Είναι επιτραπέζιες και βαριάς κατασκευής, 795 x 435 x 690mm, 40kg. 
Έχουν την δυνατότητα διαλογής και καταμέτρησης 9 διαφορετικών κερμάτων ευρώ. 
Διαθέτουν 9 ανεξάρτητες εξόδους- συρτάρια ανά αξία. 
Διαθέτουν ξεχωριστή θυρίδα απόρριψης και συλλογής όλων των πλαστών ή ξένων κερμάτων. 
Ταχύτητα καταμέτρησης 600 κέρματα το λεπτό. 
Διαθέτουν κατάλληλο και ευρύχωρο υποδοχέα κερμάτων, έως 3600 κέρματα. 
Ανιχνεύουν και απορρίπτουν κέρματα τα οποία έχουν αλλοιώσεις στην επιφάνειά τους όπως πχ. μεγάλα κοψίματα κλπ, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί η συναλλακτική τους αξία. 
Καταμετρούν και ελέγχουν ως προς τη γνησιότητά τους κέρματα όλων των υποδιαιρέσεων του ευρώ. 
Είναι εφοδιασμένες με ανιχνευτή πλαστότητας και απορρίπτουν όλα τα πλαστά και τα κίβδηλα κέρματα. 
Υποστηρίζουν προεπιλεγμένη καταμέτρηση (batch) καθώς και αθροιστική λειτουργία. 
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής ποσότητας καταμετρούμενων τεμαχίων ανά κατηγορία κερμάτων (batch), καθώς και για την επιλογή εμφάνισης μερικών συνόλων ή συνόλων ημέρας. 
Εμφανίζονται στην οθόνη της μηχανής: 
Η καταμετρούμενη αξία του συνόλου των υποδιαιρέσεων 
Το πλήθος των κερμάτων που έχουν καταμετρηθεί ανά κατηγορία κέρματος 
Μηνύματα λάθους και τυχόν πληροφορίες προς τον χειριστή. 
Είναι πιστοποιημένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission European Anti-Fraud Office) και περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα επιτυχώς δοκιμασμένου εξοπλισμού. 
Η επιλογή ρύθμισης του πάχους, της διαμέτρου και της αξίας των προς καταμέτρηση κερμάτων γίνεται αυτόματα από τη μηχανή χωρίς καμία ρύθμιση από τον χειριστή. 
Έχουν ενσωματωμένο εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων της καταμέτρησης. 
Έχουν εύκολο και απλό τρόπο απεμπλοκής για τα κακέκτυπα ή κατεστραμμένα κέρματα που τυχόν θα μείνουν στον δίσκο χωρίς να χρειάζεται η επέμβαση τεχνικού 
Έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης για μελλοντικές εκδόσεις ευρώ. 
Διαθέτουν οθόνη. 
Διαθέτουν πληκτρολόγιο. 
Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ