Μηχανή δύο θυρίδων i-Hunter iH110

Print
Οίκου Hitachi Co. LTD Κορέας