Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωκοινοβούλιο

Η IB&0,  ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο από λύσεις και υπηρεσίες  που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία των οργανισμών και εταιρειών για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (European General Data Protection Regulation -GDPR) που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι καταστροφείς εγγράφων HSM Pressen GmbH καθώς και οι καταστροφείς σκληρών δίσκων HDS του εργοστασίου HSM, παρέχουν στις επιχειρήσεις την κρίσιμη διαχείριση που απαιτείται στα δεδομένα τους, η οποία θα τους βοηθήσει να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο GDPR, αλλά και τους υφιστάμενους κανονισμούς.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί ευρωπαίους πελάτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτή την οδηγία, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης.

Ο νέος κανονισμός εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη, να επιβάλουν για σοβαρές παραβάσεις πρόστιμα σε ύψος έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή 20 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα πάντα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο. Το μέγεθος των προστίμων που μπορεί να επιβληθούν εξασφαλίζει ουσιαστικά ότι το απόρρητο των δεδομένων θα αποτελεί πλέον ένα θέμα που θα συζητείται σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, καθώς η μη συμμόρφωση με τον GDPR θα παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό και επιχειρηματικό κίνδυνο.

Ο νέος GDPR αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Τόσο οι άνθρωποι, όσο και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ξεκάθαρους κανόνες που είναι προσαρμοσμένοι για την ψηφιακή εποχή, έτσι ώστε να παρέχουν ισχυρή προστασία.

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί το Μάιο του 2018, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν δύο χρόνια για να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν πλήρως με το νέο πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις που θα ολοκληρώσουν το έργο αυτό νωρίτερα δεν θα επωφεληθούν μόνο από το γεγονός ότι θα έχουν υπό έλεγχο τα δεδομένα τους αλλά θα επιτύχουν και ισχυρότερη διαχείριση δεδομένων που θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αποθήκευσής τους πιο αποτελεσματικά, κερδίζοντας πολύτιμες πληροφορίες για τα δεδομένα που αποθηκεύουν.